Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Sản phẩm

CĐT

Cỏ đồng tiền

Quy cách: ~350g

Giá: 55.000đ

HHCS

Hoa hồng Cam Spirit Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHHT

Hoa hồng hỷ trứng sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 140.000đ

HHMG

Hoa hồng trứng gà Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 140.000đ

HHVB

Hoa Hồng Vàng Blone Sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCP

Hoa Hồng Capuchino Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCQV

Hoa Hồng Cam Quốc Vương Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHSN

Hoa Hồng Sen Đại, Sen Mới Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 150.000đ

HHKD

Hoa hồng kem dâu Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 150.000đ

LC

Lá chanh

Quy cách: bó

Giá: 35.000đ

HHCLD

Hoa hồng Cam London Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHJ

Hoa hồng Juliet Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 170.000đ

HHOT

Hoa hồng Ohara tím Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 170.000đ

HHTC

Hoa hồng trắng cồ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 150.000đ

HHXK

Hoa Hồng Xám Khói Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHOĐ

Hoa hồng Ohara đỏ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCX

Hoa hồng cam xoăn Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHDMN

Hoa hồng đỏ Mina Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 140.000đ

HHS

Hoa Hồng Đỏ Sa Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 140.000đ

HHVC

Hoa hồng vàng chùa Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 140.000đ