Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Sản phẩm

CĐT

Cỏ đồng tiền

Quy cách: ~350g

Giá: 55.000đ

HHCS

Hoa hồng Cam Spirit Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

HHHT

Hoa hồng hỷ trứng sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HCC

Hoa Cẩm Chướng Đơn Đà Lạt

Quy cách: 20 bông

Giá: 120.000đ

HHJ

Hoa hồng Juliet Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 120.000đ

ĐC

Đuôi chồn

Quy cách: 10 nhánh

Giá: 25.000đ

HHCP

Hoa Hồng Capuchino Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

LC

Lá chanh

Quy cách: bó

Giá: 35.000đ

HHOT

Hoa hồng Ohara tím Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 120.000đ

HHMG

Hoa hồng trứng gà Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHTC

Hoa hồng trắng cồ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

HHKD

Hoa hồng kem dâu Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

HHCQV

Hoa Hồng Cam Quốc Vương Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

HHOĐ

Hoa hồng Ohara đỏ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

HHVB

Hoa Hồng Vàng Blone Sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

HHSN

Hoa Hồng Sen Đại, Sen Mới Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

LMMS

Lá Mimosa cắm hoa

Quy cách: Bó ~350g

Giá: 30.000đ

LBN

Lá bạc nhí

Quy cách: Bó

Giá: 115.000đ

HHCLD

Hoa hồng Cam London Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 110.000đ

HHDMN

Hoa hồng đỏ Mina Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ