Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Hộp, phụ kiện cắm hoa

MXCH

Mút xốp cắm hoa

Quy cách: Cục 3 ngăn

Giá: 25.000đ

TGKR

Túi giấy kraf cho SET nước và hoa

Quy cách: Cái

Giá: 7.000đ

KDMCH

Khay đựng mút cắm hoa

Quy cách: cái

Giá: 2.000đ

CXHT

Chai xịt hoa tươi Spring

Quy cách: 380ml

Giá: 195.000đ

TCHQX

Túi cắm hoa quai xách

Quy cách: Cái

Giá: 15.000đ


Bảng giá Hộp, phụ kiện cắm hoa hôm nay

STT Tên Giống cây Giá bán
1 Mút xốp cắm hoa Phụ liệu Giá: 25.000đ
2 Túi giấy kraf cho SET nước và hoa Phụ kiện Giá: 7.000đ
3 Khay đựng mút cắm hoa Phụ liệu Giá: 2.000đ
4 Chai xịt hoa tươi Spring Phụ liệu Giá: 195.000đ
5 Túi cắm hoa quai xách Phụ kiện Giá: 15.000đ
6 Gói Dưỡng Hoa Giá: 5.000đ
7 Phí Dịch Vụ Giá: 25.000đ
8 Cốt cầm tay cô dâu Giá: 25.000đ