Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Hoa tươi Nhập Khẩu

HBHL

Hoa bi Hà Lan Florsani

Quy cách: Kg

Giá: 450.000đ

HMM

Hoa Mai Mỹ

Quy cách: Cành

Giá: 100.000đ

DDTQ

Cành Đào Đông Đỏ

Quy cách: 10 cành / bó

Giá: 1.440.000đ

HLL

Hoa Linh Lan Nhập

Quy cách: 20 cành

Giá: 1.000.000đ


Bảng giá Hoa tươi Nhập Khẩu hôm nay

STT Tên Giống cây Giá bán
1 Hoa bi Hà Lan Florsani Hoa nhập Giá: 450.000đ
2 Hoa Mai Mỹ Hà Lan Giá: 100.000đ
3 Cành Đào Đông Đỏ Hoa nhập Giá: 1.440.000đ
4 Hoa Linh Lan Nhập Hoa nhập Giá: 1.000.000đ