Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Hoa tươi Nhập Khẩu

HLL

Hoa Linh Lan Nhập

Quy cách: 20 cành

Giá: 1.000.000đ

HBHL

Hoa bi Hà Lan Florsani

Quy cách: Kg

Giá: 450.000đ

HML

Hoa Mao Lương

Quy cách: Bó

Giá: 115.000đ

RUM

Hoa rum

Quy cách: 5 cành

Giá: 350.000đ

HMM

Hoa Mai Mỹ

Quy cách: Cành

Giá: 100.000đ

DDTQ

Cành Đào Đông Đỏ

Quy cách: 10 cành / bó

Giá: 1.440.000đ


Bảng giá Hoa tươi Nhập Khẩu hôm nay

STT Tên Giống cây Giá bán
1 Cúc mẫu đơn nhập Malaysia (Nhiều màu) Hoa nhập Giá: 195.000đ
2 Hoa Linh Lan Nhập Hoa nhập Giá: 1.000.000đ
3 Hoa bi Hà Lan Florsani Hoa nhập Giá: 450.000đ
4 Hoa Mao Lương Hoa nhập Giá: 115.000đ
5 Hoa rum Hoa khác Giá: 350.000đ
6 Hoa Mai Mỹ Hà Lan Giá: 100.000đ
7 Cành Đào Đông Đỏ Hoa nhập Giá: 1.440.000đ