Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Hoa hồng thường

HHHT

Hoa hồng hỷ trứng sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHMG

Hoa hồng trứng gà Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHKD

Hoa hồng kem dâu Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

HHTC

Hoa hồng trắng cồ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

HHSN

Hoa Hồng Sen Đại, Sen Mới Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 100.000đ

HHDMN

Hoa hồng đỏ Mina Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHTH

Hoa hồng tím Huế sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHVC

Hoa hồng vàng chùa Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHS

Hoa Hồng Đỏ Sa Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHDCD

Hoa hồng đỏ cô dâu Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHSP

Hoa hồng sen đậm Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHDC

Hoa hồng dâu cồ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHDC

Hoa hồng Đỏ cờ Đà Lạt sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHXC

Hoa Hồng Xanh Cốm Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHHT

Hoa hồng hồng trà đà lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ

HHVC

Hoa Hồng Vàng Chanh Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 90.000đ


Bảng giá Hoa hồng thường hôm nay

STT Tên Giống cây Giá bán
1 Hoa hồng hỷ trứng sỉ Hồng thường Giá: 90.000đ
2 Hoa hồng trứng gà Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
3 Hoa hồng kem dâu Đà Lạt Hồng thường Giá: 100.000đ
4 Hoa hồng trắng cồ Đà Lạt Hồng thường Giá: 100.000đ
5 Hoa Hồng Sen Đại, Sen Mới Đà Lạt Hồng thường Giá: 100.000đ
6 Hoa hồng đỏ Mina Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 90.000đ
7 Hoa hồng tím Huế sỉ Hồng ngoại Giá: 90.000đ
8 Hoa hồng vàng chùa Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
9 Hoa Hồng Đỏ Sa Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
10 Hoa hồng đỏ cô dâu Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
11 Hoa hồng sen đậm Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
12 Hoa hồng dâu cồ Đà Lạt Hoa thường Giá: 90.000đ
13 Hoa hồng Đỏ cờ Đà Lạt sỉ Hồng thường Giá: 90.000đ
14 Hoa hồng Cam Ngọc Trai (Lòng Tôm) Đà Lạt Hoa thường Giá: 90.000đ
15 Hoa Hồng Xanh Cốm Đà Lạt Thường Giá: 90.000đ
16 Hoa hồng hồng trà đà lạt Hồng thường Giá: 90.000đ
17 Hoa Hồng Vàng Chanh Đà Lạt Hồng thường Giá: 90.000đ