Liên Hệ Mua Hàng 0908883448 0876821815

Hoa hồng ngoại

HHCS

Hoa hồng Cam Spirit Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHVB

Hoa Hồng Vàng Blone Sỉ

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCP

Hoa Hồng Capuchino Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCQV

Hoa Hồng Cam Quốc Vương Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCLD

Hoa hồng Cam London Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHJ

Hoa hồng Juliet Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 170.000đ

HHOT

Hoa hồng Ohara tím Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 170.000đ

HHXK

Hoa Hồng Xám Khói Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHOĐ

Hoa hồng Ohara đỏ Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCX

Hoa hồng cam xoăn Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHLT

Hoa hồng Lạc Thần Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 170.000đ

HHDMN

Hoa hồng Đỏ Naomi Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCD

Hoa hồng Cam Đào Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHCL

Hoa hồng cam lửa Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHKD

Hoa hồng Loang Nữ Thần, Hồng Kẹo

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHSM

Hoa hồng Shimmer Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 180.000đ

HHSW

Hoa hồng SweetLand

Quy cách: 30 bông

Giá: 160.000đ

HHOHH

Hoa hồng Pink Ohara Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 180.000đ

-13% Hoa hồng vàng Halen Đà Lạt
HHVHL

Hoa hồng vàng Halen Đà Lạt

Quy cách: 30 bông - 50 bông

160.000đ 150.000đ

HHEC

Hoa hồng Ecuador Đà Lạt

Quy cách: 30 bông

Giá: 180.000đ


Bảng giá Hoa hồng ngoại hôm nay

STT Tên Giống cây Giá bán
1 Hoa hồng Cam Spirit Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
2 Hoa Hồng Vàng Blone Sỉ Hồng ngoại Giá: 160.000đ
3 Hoa Hồng Capuchino Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
4 Hoa Hồng Cam Quốc Vương Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
5 Hoa hồng Cam London Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
6 Hoa hồng Juliet Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 170.000đ
7 Hoa hồng Ohara tím Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 170.000đ
8 Hoa Hồng Xám Khói Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
9 Hoa hồng Ohara đỏ Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
10 Hoa hồng cam xoăn Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
11 Hoa hồng Lạc Thần Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 170.000đ
12 Hoa hồng Đỏ Naomi Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
13 Hoa hồng Cam Đào Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
14 Hoa hồng cam lửa Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 160.000đ
15 Hoa hồng Loang Nữ Thần, Hồng Kẹo Hồng ngoại Giá: 160.000đ
16 Hoa hồng Shimmer Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 180.000đ
17 Hoa hồng SweetLand Hồng ngoại Giá: 160.000đ
18 Hoa hồng Pink Ohara Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 180.000đ
19 Hoa hồng vàng Halen Đà Lạt Hồng ngoại 160.000đ 150.000đ
20 Hoa hồng Ecuador Đà Lạt Hồng ngoại Giá: 180.000đ